News
LinkedIn
News
LinkedIn
Úvod » Kontakty

KontaktySídlo společnosti:
Kladno, Česká republika
Městský soud v Praze
Obchodní rejstřík,
oddíl B, vložka 11137

IČ: 276 61 440
DIČ: CZ27661440

Adresa:
STROJÍRNY POLDI, a.s.
Dubská 243
272 03 Kladno - Dubí
Česká republika
Tel.:          +420 313 115 110

Email: info@strojpoldi.com
internet: www.strojpoldi.com

 

Právní informace


© Copyright – Všechna práva vyhrazena.

Informace na těchto webových stránkách byly sestaveny s nejvyšší péčí a pílí. I přes maximální péči, která byla přijata, nelze zaručit, že je obsah bezchybný. STROJÍRNY POLDI, a.s. stejně jako reklamní agentura Zero Stress, Praha, vylučují jakoukoliv odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky nebo jakékoli odkazy obsažené v něm na jiné webové stránky, jehož obsah je výhradní odpovědností vlastníků těchto děl. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům.

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Ochrana oznamovatelů