News
LinkedIn
News
LinkedIn
Úvod » Aktuality

V této sekci není žádný dokument.

image

14.06.2017 | VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA VE STROJÍRNÁCH POLDI

Strojírny Poldi jsou vnímány nejen jako přímý pokračovatel strojírenské tradice pod značkou Poldi, ale především jako přední strojírenská společnost na Kladensku. Je dobře, že povědomí o Strojírnách Poldi roste, což potvrdila také vzácná návštěva, kterou firma přivítala v minulém týdnu. Hostem byl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček, společně s panem poslancem Zdeňkem Syblíkem.

Předseda Poslanecké Sněmovny pan Jan Hamáček, Generální ředitel Strojíren Poldi pan Marcus Pauels, pan poslanec Zdeněk Syblík u sochy zakladatele Poldi Karla Wittgensteina

 

V úvodu představil ředitel Strojíren Poldi, pan Marcus Pauels, společnost a její výrobky. Pan předseda Hamáček se zajímal o výzvy, kterým Strojírny čelí. Probírána byla především situace s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nejen v Kladně ale na českém trhu obecně.  Bylo také vzpomenuto výroční 170 let od narození zakladatele Poldi a celé strojírenské tradice na Kladensku, Karla Wittgensteina.

Následně si hosté prohlédli, v doprovodu generálního ředitele a členů vedení firmy, výrobu klikových hřídelí a také muzeum, které představuje historii, na kterou Strojírny Poldi navazují a na kterou jsou hrdí.

 

Pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček v doprovodu generálního ředitele Strojíren Poldi pana Marcuse Pauelse diskutují výrobu klikových hřídelí

Následujícího programu se zúčastnili také zástupci Střední průmyslové školy strojní a Vyšší odborné školy, pan ředitel Miroslav Dundr a zástupce ředitele pan Jiří Šíma. Cílem schůzky bylo panu předsedovi Poslanecké sněmovny prezentovat spolupráci firmy a školy na získávání nových studentů do prvních ročníků, na spolupráci při rozvoji školy, ale také možnosti praktické výuky studentů v prostorách Strojíren Poldi a následné uplatnění absolventů.

Diskuse zástupců vedení Střední průmyslové školy a Strojíren Poldi s předsedou Poslanecké sněmovny panem Janem Hamáčkem a panem poslancem Zdeňkem Syblíkem

Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Jana Hamáčka, ve Strojírnách Poldi byla nejen dokladem zájmu čelních představitelů státu o přední české výrobní podniky, ale také potvrzením důležitosti firmy jako zaměstnavatele v Kladenském regionu.

image

09.05.2017 | NÁVŠTĚVA VEDENÍ SPŠ VE STROJÍRNÁCH POLDI

Spolupráce, která byla mezi Strojírnami Poldi a Střední průmyslovou školou navázána počátkem roku, měla své další pokračování v návštěvě ředitele školy, pana Ing. Miroslava Dundra a předních představitelů studijního oboru strojírenství dne 21.4.2017 ve Strojírnách Poldi.

Zástupci vedení SPŠ a SP na společné fotografii z návštěvy ve Strojírnách.

(Třetí zprava ředitel SPŠ Ing. Miroslav Dundr, čtvrtý pak ředitel SP Marcus Pauels)

 sps kladno

Při této příležitosti byla podepsána smlouva o sponzorském daru škole, jehož smyslem je přispět
ke zkvalitnění výuky technických předmětů. Návštěva byla seznámena se současným strojovým parkem Strojíren a plány do budoucna. Následně byla společně s vedením výroby a technického úseku dále diskutována snaha

 většího zapojení firmy do praktické výuky studentů.

Během návštěvy nešlo nevzpomenout na osobu zakladatele Poldi, Karla Wittgensteina, jehož 170. výročí narození si právě v dubnu 2017 připomínáme. Karl Wittgenstein byl důležitou osobností nejen pro Strojírny Poldi, jako pokračovatele tradice Poldi, ale také pro město Kladno stejně i pro Střední průmyslovou školu. Vždyť, nebýt rozvoje strojnictví na Kladensku, vypadalo by jinak i místní odborné školství.

Ve Strojírnách Poldi věříme, že úzká spolupráce s místními vzdělávacími institucemi, vzájemná podpora a předávání zkušeností je jediná možná cesta k budování důvěry rodičů potenciálních studentů ve strojní obory, a tím i k rozvoji strojírenství v regionu.

image

11.04.2017 | Slavíme významné výročí!

Naše společnost, jako pokračovatel výroby kvalitních ocelových výrobků pod značkou Poldi, si dne 8.dubna 2017 připomenula významné výročí a to 170 od narození Karla Wittgensteina, zakladatele Poldi.

Karl Wittgenstein se narodil právě 8. dubna roku 1847 v Gohlis u Lipska. Na Kladno přišel v roce 1886, kde se stal ředitelem Pražsko-železářské společnosti. Svoji huť zakládá roku 1889 a dává ji jméno po svojí ženě Leopoldině, neboli POLDI. Pěticípá hvězda ve světoznámém logu s ženskou hlavou symbolizuje pět kontinentů, kam všude Poldina huť vyvážela svoji ocel a výrobky z ní.

Pro Strojírny Poldi a.s. je historie, na kterou firma navazuje, velmi silným závazkem a zároveň zdrojem hrdosti. Stala se součástí našeho motta: „Great history. Excellent future“. Bylo nám proto ctí přivítat v naší společnosti primátora Statutárního města Kladna, pana Milana Volfa a společně si připomenout, co Karl Wittgenstein znamenal a znamená pro Strojírny Poldi i pro město Kladno.

 Starosta Statutárního města Kladna, pan Milan Volf s generálním ředitelem Strojíren Poldi, panem Marcusem H. Pauelsem u sochy Karla Wittgensteina.

 Starosta Statutárního města Kladna, pan Milan Volf s generálním ředitelem Strojíren Poldi, panem Marcusem H. Pauelsem u sochy Karla Wittgensteina.

image

07.03.2017 | Změny ve vedení společnosti

Představenstvo společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. oznamuje následující změny ve vedení společnosti platné od 1. března, 2017.

  • Ladislav Houžva byl zvolen předsedou představenstva společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s.
  • Marcus Pauels byl zvolen členem představenstva společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. a pokračuje ve funkci generálního ředitele společnosti.
  • Pavel Kocián byl zvolen finančním ředitelem společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s.

Těšíme se na pokračování budování růstu společnosti s touto novou strukturou managementu.

image

16.02.2017 | Netradiční hodina angličtiny na SPŠ Kladno! 

Studenti oboru strojírenství Střední průmyslové školy v Kladně dostali ve čtvrtek 16.2.2017 příležitost vyslechnout informace o historii, současnosti i budoucích plánech Strojíren Poldi, a to přímo z úst generálního ředitele firmy pana Marcuse Pauelse a vedoucího oddělení kvality a lidských zdrojů pana Tomáše Mikuty. A protože pan ředitel Pauels nemluví česky, využili jsme tuto příležitost také jako podporu znalosti anglického jazyka mezi studenty, neboť podstatná část této přednášky byla vedena právě v tomto jazyce. Další z akcí v rámci spolupráce mezi Strojírnami a SPŠ na podporu odborného vzdělávání v regionu!

image

09.02.2017 | AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝ PRACOVNÍCH POZIC

Možná hledáme právě Vás ! Nezapomeňte se podívat do sekce kariéra na aktuálně volné pracovní pozice.

Více informací na e-mailu: cvonline@strojpoldi.com nebo na tel.: +420 313 115 110 

image

14.06.2016 | Klikové hřídele vyrábíme sériově 100 let!

Od roku 1916 jedeme na plno až dodnes
První doklady o sériových zakázkách pro dnešní STROJÍRNY POLDI, a.s. skutečně pochází už z roku 1916.
Za 100 let jsme tak nikdy nepřestaly dodávat klikové hřídele svým zákazníkům, ačkoliv STROJÍRNY POLDI zažily dvě světové války a změny politického režimu – skutečnosti, které zásadně ovlivňovaly povahu trhu.

Paradoxy války: utrpení i prosperita
Není tajemstvím, že za hrůzného válečného období prožívaly některé podniky naopak největší rozkvět. Patřily mezi ně i STROJÍRNY POLDI, které odpovídaly na poptávku 1. světové války po neustálém přísunu zbrojního materiálu a železných konstrukcí.  Za války tak byly postaveny nové dílny, začal se budovat nový závod v Chomutově a počet zaměstnanců se zvýšil více než čtyřikrát.

Dárek válečnému nepříteli
Ačkoliv mohly STROJÍRNY POLDI během válečných let dodávat pouze pro zákazníky z Rakouska-Uherska a Německa, kladenské součástky v sobě z předválečných let nesla italská motorová vzducholoď. Právě tu Italové využili okamžitě po vstupu do války v roce 1915 na straně Dohody. Vzducholoď Cità di Ferarra se čtyřmi motorovými hřídelemi, jednou vrtulovou hřídelí, osami a čepy z poldovské oceli byla nakonec zničena v témže roce při náletu na základnu Pula.

Dokonale opracované hřídele z Letecké výstavy
Obrovský pokrok, který urazila výroba ve STROJÍRNY POLDI od začátku války, byl patrný z expozice na Letecké výstavě ve vídeňském Novém Městě v roce 1916. Strojírny se zde prezentovaly dokonale opracovanými šestkrát a osmkrát zalomenými hřídelemi. Už tehdy se svou kvalitou blížily později vyráběným a konstrukčně velmi propracovaným hřídelím Daimler a Horch.

Nová moderní hala a kvalitnější ocel
Odpovědí na zvýšenou poptávku po osobních a nákladních automobilech, tahačích i stíhacích letadlech byly nejen rozšíření výrobního provozu, ale také vývoj nového, lepšího druhu oceli. V moderní železobetonové prosvětlené budově navržené známým architektem Josefem Hoffmannem se tak začalo na přelomu roku 1916 a 1917 vyrábět z nové konstrukční oceli, která byla lépe obrobitelná a měla větší pevnost. V areálu STROJÍRNY POLDI, a.s. se v hale takzvané „Mechanika 2“ vyrábí dodnes.

image

14.06.2016 | 10 let společně s Jet Investment

Skupina Jet Investment Igora Faita podporuje STROJÍRNY POLDI, a.s. v rozvoji už deset let. Vlastníkem kladenských strojíren se skupina stala v roce 2006. Jako jednomu z mála zájemců o koupi jí záleželo na udržení výroby v našich stoletých halách. Vkládat naději do českých strojírenských podniků se tehdy příliš nenosilo. Mezi zájemci o koupi tehdy Jet Investment díky svému přístupu porazil společnosti z Indie nebo Německa.

Silný partner, který nás udržel na trhu
Změnu vlastníka před deseti lety si vyžádal vysoce konkurenční trh. Vyhrává na něm jen ten, kdo drží krok. Modernizace strojního vybavení by však bez finančních prostředků, které do firmy investiční skupina přinesla, nebyla možná. Potřebné finance nám pomohly přežít a na rozvoji firmy se dnes Jet Investment podílí stejně jako před deseti lety.

Patnáct zachráněných podniků
Jet Investment od svého vzniku v roce 1997 restrukturalizoval nebo reorganizoval přes 15 podniků. Stál také za dvěma největšími reorganizacemi výrobních firem v České republice. V současnosti kromě STROJÍRNY POLDI, a.s. spravuje další úspěšné společnosti. Stejně jako STROJÍRNY POLDI, a.s., i jim dal novou šanci se nadechnout a ukázat, co v nich je. Jsou to třebíčská strojírna PBS INDUSTRY, nástupce bývalé vagónky MSV Metal Studénka, výrobce textilií Kordárna Plus z Velké nad Veličkou nebo dřevozpracující společnost z Čáslavi LESS & TIMBER.

Do další desítky s novým elánem
Aby se STROJÍRNY POLDI, a.s. i nadále prosazovaly na všech světových trzích a mohly dávat práci lidem z regionu, nemohou si dovolit ustat ve vývoji inovací a hledání nových trhů. S tímto cílem přišlo minulý rok do STROJÍRNY POLDI, a.s. nové vedení a upínají se k němu i veškeré aktivity Jet Investment Management, který spravuje fondy pro kvalifikované investory. Do fondu JET I patří také STROJÍRNY POLDI, a.s. Noví zákazníci, nábor nových zaměstnanců nebo letošní zakázka na největší hřídele za posledních deset let potvrzují, že STROJÍRNY POLDI, a.s. se drží na špici oboru. Vynaložené úsilí všech je značné, ale výsledek za to, podle nás, opravdu stojí.

image

31. 5. 2016 | BURZA PRÁCE KLADNO

Přijďte nás navštívit na BURZU PRÁCE!

Burza se koná v Hotelu Kladno na adrese Náměstí 3113, Kladno, v čase od 10:00 do 16:00 hod.
Po celou dobu Vám budeme k dispozici a rádi Vás uvítáme na stanovišti STROJÍRNY POLDI, a.s.

Aktuálně volné pozice naleznete na našich stránkách v záložce "Kariéra" 

Organizuje Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kladno a OBK Beroun, Úřadem práce Kladno a Středočeským krajem. 

image

3. 5. 2016 | Návštěva studentů z Univerzity Groningen ve STROJÍRNÁCH POLDI, a.s.

V rámci studijní asociace TEMA jsme měli možnost dne 3. května 2016 přivítat skupinu studentů z Univerzity Groningen, která patří mezi nejstarší a největší univerzity v Nizozemsku.

Vysokoškoláci společně s vedením společnosti zavítali do výrobních prostor, kde proběhla prohlídka a poté odpolední prezentace s diskuzí. Studenti měli možnost pokládat dotazy přímo jednotlivým členům managementu zodpovědným za své útvary, a zároveň snažit se najít nová řešení pro zlepšení.

Výsledek diskuze je přínosem pro všechny zúčastněné.
Těšíme se na další spolupráci!

 

image

11. - 17. 4. 2016 | BAUMA 2016

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní veletrh BAUMA 2016. Veletrh se koná pravidelně každé tři roky v Německu. V letošním roce bude probíhat ve dnech 11. – 17. dubna v areálu výstaviště Messe München, Mnichov. 

Navštivte nás na stánku č. 415, hala C1. Společně s MSV METAL STUDÉNKA a PBS INDUSTRY se budeme těšit na Vaši návštěvu!

 

 

image

08.02.2016 | JOBS EXPO 2016

10. - 11. března 2016  
INCHEBA EXPO PRAHA, Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice

Zveme Vás na mezinárodní veletrh pracovních příležitostí JOBS EXPO 2016.
Budeme se na Vás těšit u stánku číslo 141 ! 

image

08.12.2015 | Vítám vás na nových webových stránkách!

Mám velkou radost, že Vám prostřednictvím nových webových stránek mohu představit zcela novou vizuální prezentaci naší společnosti. Pravděpodobně jste už měli možnost prohlédnout si naše nové logo a web, ale také jsme pro Vás zmodernizovali veškeré katalogy, ve kterých najdete přehledný a detailní popis našich produktů a služeb. Všechny tyto změny jsou symbolem pro "novou éru STROJÍREN POLDI", kterou tímto s hrdostí představuji.

Naším cílem je dodávat jen ty nejlepší světové produkty, a proto jsme posílili náš tým a definovali si nové, ambiciózní cíle. To vše proto, abychom i nadále zůstali oblíbeným dodavatelem stávajících zákazníků stejně tak jako preferovaným dodavatelem nových obchodních partnerů.

Velice se těšíme na budoucí spolupráci.

 

Marcus Pauels

CEO

image

06.11.2015 | Nové obráběcí centrum WFL Millturn M50 / 3000 

Nové obráběcí centrum WFL Millturn M50 / 3000 úspěšně dorazilo do našeho závodu. Po montáži a nastavení zahájíme výrobu v lednu 2016.

image

06.10.2015 | STROJÍRNY POLDI podepsaly kupní smlouvu s firmou WFL Millturn Technologies

Dne 6. řijna 2015, Marcus Pauels, generální ředitel společnosti STROJÍRNY POLDI, podepsal kupní smlouvu na dodávku nového obráběcího centra WFL Millturn Machine M50/3000 v průběhu konání veletrhu EMO v Miláně. "Je to velký den pro naší společnost a nová éra, jenž posílí postavení firmy STROJÍRNY POLDI po celém světě, a to zejména v rozvoji produktové diverzifikace v oblasti  dodávek výrobcům motorů, pohonů a náprav vozidel u našich zákazníků" dodal Marcus Pauels.

image

18.02.2015 | Světový rychlostní rekord překonán !

Zápisem do Guinnessovy knihy rekordů byl potvrzen světový rekord nejrychlejšího zemědělského traktoru na světě s dosaženou maximální rychlostí 130,165 km/h. Tohoto úspěchu dosáhl model traktoru VALTRA T234 vyrobený skupinou AGCO, který je vybaven klikovou hřídelí ze Strojíren Poldi. Těší nás tento úspěch i proto, že je důkazem vysoké kvality a přesnosti našich výrobků.