KOVANÉ VÁLCE

Huť POLDI byla založena v roce 1889 a počátek strojírenské výroby v jejím rámci spadá do 90. let 19. století.

Výroba kovaných válců byla zahájena v roce 1910.

Od té doby prošla technologie výroby válců mnoha vývojovými stupni a zdokonaleními.

Dnes se opírá jak o bohaté zkušenosti, tak i o nově vyvinuté výrobní postupy.

Válce pro válcování za studena jsou ve STROJÍRNÁCH POLDI vyráběny z výkovků dodávaných od firem, které splňují přísné požadavky na jejich kvalitu. Pro výrobu válců je používána ocel z elektrických obloukových pecí vakuově odplyněná, případně vyrobená v pánvové peci mimopecní rafinací. Pro speciální použití se používá ocel elektro-struskově přetavená nebo přetavená pod vakuem.

Ve STROJÍRNÁCH POLDI je pro dosažení nejlepších vlastností válců využíváno vlastní know-how, protože rozhodující vliv na vlastnosti válců má jejich tepelné zpracování. Kalení pracovní části je prováděno na středofrekvenčním indukčním kalícím zařízení a k dispozici je také zařízení na indukční kalení ložiskových čepů válců.

Kované válce jsou hotově opracovány a broušeny na rozměry a s jakostí povrchu dle požadavků zákazníka.

 

KE STAŽENÍ

Brožura Válce                                                                   
image image