News
LinkedIn
News
LinkedIn
Úvod » Jakost

JAKOST

Za kvalitu výrobků STROJÍREN POLDI odpovídají všichni pracovníci společnosti. Záruku vysoké úrovně kvality a souladu s požadavky zákazníků představuje Úsek řízení jakosti, který je zcela nezávislý na výrobě. Činnost tohoto úseku je realizována během výrobního procesu systémem vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, kde jsou využívána nejen klasická měřidla a kalibry, ale také přenosné přístroje pro:

 • Měření tvrdosti metodou vtiskovou i odrazovou
 • Kontrolu jakosti opracování
 • Kontrolu vad metodou kapilární a ultrazvukovou

Velkou výhodou je možnost využívání vlastních mechanických a metalografických laboratoří a měrového střediska.

MECHANICKÁ LABORATOŘ

Přístrojové vybavení mechanické laboratoře:

 • Zkušební stroj pro stanovení pevnosti materiálu v tahu a tlaku
 • Kyvadlové kladivo Charpy se spádovou energií 300 J
 • Tvrdoměr Vickers HPO 250
 • Tvrdoměr Brinell AB R. Almkvist, typ ALPA
 • Tvrdoměr Rockwell, Armalit, typ TK
 • Mikro tvrdoměr Vickers, typ PMT3, zkušební zatížení 1 – 200 p
 • Tvrdoměr Equopen
 • Dvě laboratorní pece s rozsahem teplot do 1 200°C
image
image
image

METALOGRAFICKÁ LABORATOŘ

Přístrojové vybavení metalografické laboratoře

 • Optický mikroskop Neophot 32
 • Digitální mikroskop Dino-Lite AM 413T
 • Digitální mikroskop Dino-Lite AM 313
image
image
image

MĚROVÉ STŘEDISKO

Přístrojové vybavení měrového střediska:

Pro potřeby zajištění měření sortimentu výrobků společnosti a kalibraci používaných měřidel je středisko měrové služby vybaveno, kromě klasických měřidel, také měřicí technikou od předních firem tohoto oboru.

 • Přístroj ADCOLE 1200 SH
 • Přístroj Taylor-Hobson TALYROND 400
 • Přístroj Taylor-Hobson TALYSURF FTS 2 – PNEUMO
 • Přístroj Taylor-Hobson SURTRONIC 3+
 • Profil projektor HORVER 420
 • Třísouřadnicový měřicí přístroj SYMETRIC 954 DCC
 • Třísouřadnicový měřicí přístroj instrument MERLIN-IMS
 • Univerzální délkoměry ZEISS
 • Měřidlo koncových měrek MKM 3