Úvod » Výrobní program » Válce » Pracovní válce » Tepelné zpracování

TEPELNÉ
ZPRACOVÁNÍ

Indukční kalení pracovní části kovaných válců je prováděno na středofrekvenčním kalícím stroji s využitím frekvence 160 – 1 100 Hz s automatickým řízením výkonů a kalící teploty. Na tomto zařízení lze kalit válce do max. průměru 630 mm a délky 4 200 mm.

Hloubka prokalené vrstvy je závislá na zvolené frekvenci a vlastnostech použité oceli. Obvykle se pohybuje v rozmezí 6 – 20 mm.

Po indukčním kalení válce následuje popouštění za nízkých teplot v popouštěcích pecích s nuceným oběhem vzduchu. Tato operace zajistí rovnoměrnost povrchové tvrdosti, uvolnění vnitřních pnutí a stabilizaci struktur. 

image