Úvod » Výrobní program » Nástroje » ostatní výrobky & služby » Ruční tvrdoměr Poldi

RUČNÍ TVRDOMĚR POLDI

Nejjednodušší a nejekonomičtější přístroj pro zjišťování tvrdosti podle Brinella a stanovení pevnosti v tahu konstrukčních i nástrojových ocelí, zápustek, matric, výkovků, železničního materiálu, nosníků, plechů, trubek, ocelolitiny a různých dílů z oceli jakož i tvrdosti podle Brinella u litého bronzu, hliníku, mosazi, mědi, šedé a tvrzené litiny.

Umožňuje provádět zkoušku rázem pomocí kladiva na pracovišti, v dílně, při montážích nebo na jiných místech. Tvrdost podle Brinella a pevnost v tahu lze vyčíst z tabulek. Zkouška tvrdoměrem POLDI se provádí následovně:

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Kalená ocelová kulička o průměru 10 mm se vloží mezi zkoušený předmět a cejchovanou ocelovou tyč určité pevnosti v tahu (porovnávací zkušební tyč). Jediným silným úderem kladiva vytvoříte současně vtisk kuličky do porovnávací zkušební tyče a zkoušeného dílu. Průměry obou těchto stisků pečlivě změřte k přístroji přiloženou lupou. Tvrdost podle Brinella a pevnost zkoušeného dílu lze na základě těchto hodnot vyčíst přímo z tabulky. Máte-li k dispozici měřící mikroskop, změříte průměr vtisku mnohem přesněji.

V běžném provedení tvrdoměru POLDI s porovnávací zkušební tyčí z oceli o pevnosti 70 kg/mm2 činí odchylka pevnosti v tahu přepočtená z tvrdosti podle Brinella od skutečné pevnosti v tahu u ocele s pevností 50 – 100 kg/mm2 maximálně ±3%, u měkčích druhů železa a ocelí a u oceli s pevností 100 – 150 kg/mm2 (například u kalených, zušlechtěných a vysoce legovaných ocelí) maximálně ±5%. Při pevnosti 150 – 200 kg/mm2 může být nepřesnost za jistých okolností o něco vyšší.

Tvrdoměr POLDI lze stejně jako Brinellův tvrdoměr používat pro všechny kujné druhy železa a oceli s výjimkou austenitických ocelí jako je ocel s 25% Ni, ocel se 14% Mn, korozivzdorné Cr - Ni oceli, nemagnetická ocel, apod.

Jednotlivé cejchované kusy postačují pro zhruba 40 pokusů.

image image